Udskiftning i Bevica Fondens bestyrelse

Investeringsrådgiver Ole Christiansen indtræder i bestyrelsen for Bevica Fonden.

Ole Christiansen, nyt medlem af Bevica Fondens bestyrelse
Ole Chri­sti­an­sen, nyt med­lem af Be­vi­ca Fon­dens bestyrelse

Be­vi­ca Fon­den hen­ter ny in­ve­ste­rings­kom­pe­ten­ce ind i be­sty­rel­sen. Tid­li­ge­re ak­tie­chef i Real­dania, Ole Chri­sti­an­sen ind­træ­der i bestyrelsen.

Ole Chri­sti­an­sen har en lang kar­ri­e­re i fi­nans­sek­to­ren bag sig. Blandt an­det var han i 1985 med til at grund­læg­ge og etab­le­re fonds­mæg­ler­sel­ska­bet Carnegie.

Han er des­u­den be­sty­rel­ses­med­lem i Ka­pi­tal­for­e­nin­gen BLS In­vest og i Hal­berg-Gun­der­sen Invest.

Ole Chri­sti­an­sen over­ta­ger po­sten i Be­vi­ca Fon­dens be­sty­rel­se ef­ter Bjørn Høi Jen­sen, der er ud­t­rå­dt pr. 31.12. 2017

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer