Knud Højgaards Fond – uddelinger 2017

Knud Højgaards Fond har i 2017 uddelt støtte for 74 mio. kr. Hver fjerde uddelingskrone gik til rejselegater til uddannelsessøgende, som stod for 72 pct. af antallet af legater. Se listen over fondens uddelinger indenfor de kulturelle og sociale områder her.

Knud Høj­gaards Fond har i 2017 ud­delt støt­te for 74 mio. kr. Hver fjer­de ud­de­lings­kro­ne gik til rej­se­le­ga­ter til ud­dan­nel­ses­sø­gen­de, som stod for 72 pct. af an­tal­let af le­ga­ter. Se li­sten over fon­dens ud­de­lin­ger in­den­for de kul­tu­rel­le og so­ci­a­le om­rå­der her.

ModtagerBeløbProjekt
Københavns Museum4.000.000Permanente udstillinger om enevældens og guldalderens København.
Den Blå Planet3.282.017Anskaffelse af havoddere fra Alaska til Den Blå Planet.
CEPOS Fonden3.000.000Forbedring af dansk erhvervslivs konkurrenceevne i årene 2017, 2018 og 2019
Den ny Maltfabrik3.000.000Etablering af Den ny Maltfabrik - Et centrum for kunst, kultur og kreativitet.
Det Classenske Fideicommis3.000.000Ombygning af Fuglsang Herregård til forskerrefugium og uddannelsescenter.
Byggefonden Roskilde Festival2.000.000Til indkøb af inventar og udstyr.
DTU / Byg / Center for Arktisk1.500.000Evaluering af Nyere Arktisk Byggeskik.
Statens Naturhistoriske Museum1.500.000Indkøb af stor samling ravstykker.
Dansk Blindesamfund1.500.000Etablering af motionsunivers på Fuglsangcentret.
Gisselfeld Kloster1.451.800Indretning af lokaler til udstilling af porcelænssamling samt et "skatkammer"
Musikhuset Aarhus999.999Afholdelse af klassisk Upgrade i årene 2018, 2019 og 2020.
MT Højgaards A/S900.000Sikkerhedsuddannelse til alle medarbejdere i MTH GROUP.
Humanity in Action Denmark750.000Afholdelse af Humanity in Action Danmarks Sommerakademi 2017 - 2019.
Statens Museum for Kunst750.000Afholdelse af hovedudstillingen Gillian Wearing. Family Stories.
Europæisk Kulturhovedstad Aarhus750.000Realisering af LEGENDS i Musikhuset i Aarhus.
Brandts500.000Udstillingen Lars von Trier / Det gode med det onde.
Dansk Arkitektur Center500.000WELCOME HOME - DACs åbningsudstilling i BLOX.
AROS Aarhus Kunstmuseum500.000Udstillingen Bacon, Freud and the London Painters.
Ny Carlsberg Glyptotek500.000Særudstillingen Farao. Magtens ansigt.
Statens Museum for Kunst500.000Tilskud til køb af kunstværk af Wilhelm Marstrand.
Julemærkefonden500.000Støtte til udsatte børns ophold på Julemærkehjem.
Det Kongelige Teater500.000Gratis publikumsarrangementer i Det Kongelige Teaters foyerer.
Louisiana Museum400.000Videreudvikling af projektet Med kunsten som rejsekammerat.
Dansk Danseteater400.000GENERATOR - udvikling af koreograftalenter.
Museet på Koldinghus400.000Udstillingen Magtens smykker.
Museum Jorn375.000Udstillingen Play/Clay.
Odense Teater350.000Opførelse af musicalen LEONORA.
Moesgaard Museum350.000Udgravning af kongegrav i Bahrain fra ca. 1750 f.Kr.
Egmont H. Petersens Kollegium350.000Grønne Tage - miljømæssige forbedringer på Egmont Kollegiet.
DR - Danmarks Radio300.000TV-dokumentarserien "Bering og Spangsberg".
DGI Nordsjælland300.000Jump4 Fun - idræt for overvægtige og inaktive børn og unge i Danmark i alderen 6-16 år.
Nivaagaards Malerisamling300.000Udstillingen Immanuel Ibsen. Stille uro.
Nordic Opera300.000Opførelse af L. Bernsteins musiske mesterværk MASS.
Kunsthal 44Møen300.000Gennemførelse af Norroen-trilogien - en serie udstillinger.
Trekantområdet Danmark300.000BERMUDA 2018 - International og spektakulær kunst på Den Gamle Lillebæltsbro.
Ars Nova Copenhagen300.000Styrkelse af Ars Nova Copenhagens indsats udenfor København.
Hans Pauli Olsen266.350Monument for bygherren Christian 4. på pladsen foran Børsen.
Tivoli A/S250.000Afholdelse af Sommerklassisk 2018.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer