Industriens Fond – uddelinger 2017

Sidste år uddelte Industriens Fond 170,5 mio. kr. til nye projekter til fremme af dansk erhvervs konkurrenceevne: Se listen over modtagerne her.

Sid­ste år ud­del­te In­du­stri­ens Fond 170,5 mio. kr. til nye pro­jek­ter til frem­me af dansk er­hvervs kon­kur­ren­ce­ev­ne: Se li­sten over mod­ta­ger­ne her.

ModtagerBeløbProjektBeskrivelse
Dansk-Tysk Handelskammer900.000Praktik i TysklandFormålet med projektet er at få flere danske studerende til at tage et praktikophold i tyske virksomheder. De danske studerende vil opnå et kompetenceløft i forhold til deres tyskkundskaber både fagligt og sprogligt, og på denne måde sikre en konkurrencemæssig fordel for danske virksomheder, som arbejder med det tyske marked.
Nyt Hospital Nordsjælland8.900.000Nordic Health LabEtablere et førende living lab for innovative sundhedsløsninger, som skal udvikle, teste og demonstrere konkrete kommercielle løsninger med globalt vækstpotentiale i et ”live” setting.
Dansk Arkitektur Center og Leaderlab2.800.000Sustainable BuildStøtte til videreudvikling af Sustainable Build innovationsmodellen med særlig udvikling af ny fokus på eksportaktiviteter.
Experimentarium2.100.000Skolernes InnovationsdagFormålet med projektet er at fortsætte og udvikle Skolernes Innovationsdag, som har været afholdt tre gange.
Healthcare DENMARK1.800.000Besøgscenter for sundhed og velfærdEt forprojekt som skal konkretisere og afsøge muligheden for at opstille en veldokumenteret business case for opførelsen såvel som for driften af et Nationalt Besøgscenter for sundhed og velfærd.
Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet5.200.000Smart HomeProjektet skal udvikle og afprøve et strategi- og innovationsforløb, der skal bistå virksomheder inden for Smart Home-industrien med at udvikle nye digitale forretningsmodeller.
Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Væksthus Midtjylland6.700.000SMV-bestyrelsen som digital katalysatorUdvikle et online læringsforløb samt en række værktøjer, der kan løfte kompetenceniveauet hos SMV-bestyrelser, herunder deres strategiske forståelse og arbejde med digitale forretningsmodeller.
Copenhagen Business School og DI Handel8.800.000E-eksport via online markedspladserProjektet har til formål at styrke danske B2B virksomheders kompetencer og forståelse af, om og hvor de kan afsætte deres produkter/services via online markedspladser. I projektet udvikles en række konkrete værktøjer og metoder til at understøtte danske virksomheder med at sælge via online markedspladser.
Teknologisk Institut, BTech Aarhus Universitet og Aarhus Maskinmesterskole4.000.000Digitale forretningsmodeller til fremtidenProjektet skal gennem en række læringsaktiviteter og en samling lettilgængelige metoder og værktøjer hjælpe danske fremstillingsvirksomheder særligt indenfor B2B segmentet med at arbejde strategisk indenfor samt udvikle nye digitale forretningsmodeller.
Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Delendorff Advisory, Force Technology, Tænketanken DEA og Lifestyle & Design Cluster2.700.000DigiB2BStøtte til udvikling og test af et generisk værktøj, der kan understøtte danske SMVer i deres anvendelse af digitale forretningsmodeller, herunder vise hvordan SMVer kan skabe, levere og indfange værdi gennem udvikling af nye digitale forretningsmodeller. I projektet inddrages aspekter ift. partnersamarbejder, ressourcer, aktiviteter, kunderelationer og indtægtsstrømme.
CLEAN, Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk Institut og Alexandra Instituttet6.500.000Digital Business TransformationProjektet skal styrke digitaliseringen i danske SMV’er ved at eksperter tilbyder virksomheder hjælp til praktiske forløb i førende test- og demonstrationsfaciliteter i Danmark.
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening100.000UNF Science CampsSponsorat til Ungdommens Naturvidenskabelige Forenings Sommer Camp.
Københavns Kommune600.000Copenhagen ITS HackathonProjektets formål er at facilitere et såkaldt Hackathon-forløb for danske virksomheder med henblik på at udvikle og teste nye løsninger inden for Intelligente Transport Systemer (ITS) og afslutningsvist fremvise dem for ca. 4000 delegerede ved ITS World Congress 2018, der afholdes i København.
KRING Innovation2.500.000Dual VækstledelseUdvikling af en åben digital platform, herunder ledelsesværktøjer og -metoder, der kan understøtte danske lederes forståelse af eksponentielt lederskab. Helt konkret vil projektet forbedre ledernes evne til at arbejde med ”dual vækstledelse”, dvs. blikket for den lineære (kortsigtet) og den eksponentielle (langsigtet) vækst, mhp. at blive bedre til at lede innovations- og forandringstiltag (ved siden af driften) i deres virksomhed. Værktøjerne testes hos tre virksomheder over en 6-måneders periode, og projektets resultater videreformidles i et peer-to-peer netværk.
Copenhagen Business School, Københavns Universitet og Aarhus Universitet7.100.000iLEADProjektet har til formål at teste og udvikle et digitalt ledelsesværktøj, herunder ledelsesudviklingsforløb, som kan øge lederes ledelseskapabilitet i en digitaliseret og globaliseret verden samt forny måden, hvorpå man arbejder med at ændre ledelsesadfærd. I projektperioden testes tre forskellige lederudviklingsforløb på cirka 400 erhvervsledere.
IT-Universitetet i København1.700.000Innovation for Leadership (I4L)Projektets formål er at opkvalificere nuværende ledere til bedre at kunne lede i den digitale økonomi. Projektet vil skabe indsigt i den digitale økonomis lederroller med fokus på de nye kompetencer, der kræves for at levere og lede i den digitale virkelighed.
Copenhagen Business School og DI – Dansk Industri3.200.000Crowdforudsigelser fra frontlinjenFormålet med projektet er at afprøve en metode for indsamling af kollektiv intelligens blandt virksomheders frontmedarbejdere mhp. at kunne identificere og forudsige virksomhedsspecifikke trusler og spirende forretningsmuligheder i de globale markeder.
Københavns Universitet og Copenhagen Business School6.600.000Ledelse i unoterede danske virksomhederStøtte til udvikling af benchmarking-værktøjer og en online platform, der har til formål at give danske ledere mulighed for at måle deres egen ledelsesmodel og deres egen tidsallokering op mod andre relevante ledere. Dette er mhp. at understøtte ledernes forståelse for konsekvenserne af deres ledelsesform for virksomhedens drift. Ambitionen er, at mindst 5000 individuelle benchmarking-rapporter om ledelsespraksis og mindst 400 rapporter om tidsforbrug er sendt ud til de deltagende virksomhedsledere.
Copenhagen Business School, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og NOCA2.200.000Ledelses-GPS til en ny tidProjektets formål er at udvikle og afprøve en række ledelsesværktøjer og praksisser, der kan ruste ledere til nye krav inden for bl.a. ledelse på distance, kundedrevet innovation, talentudvikling og digitalt indfødte. Værktøjerne udvikles af og afprøves i 10 virksomheder.
Scion DTU10.500.000Danish Tech Challenge 2018-2020Videreførelse af iværksætterprogrammet Danish Tech Challenge (DTC) i årene 2018-2020.
Danmarks Tekniske Museum og DI – Dansk Industri5.300.000DTM 4.0Danmarks Tekniske Museum undersøger i samarbejde med DI – Dansk Industri koncept og budget for etableringen af et tidsvarende nationalt teknisk museum, som formidler dansk industri og teknologiudvikling i en moderne kontekst.
The interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Aarhus Universitet2.500.000Open Science PlatformFormålet med projektet er at udvikle en platform, hvor industriel grundforskning er gratis og åbent tilgængeligt for interesserede forskere og virksomheder.
Foreningen TechBBQ1.000.000TechBBQ 2017-2019Støtte til afholdelsen af TechBBQ over en treårig periode. Fondens konkrete støtte går til to aktiviteter rettet mod industrien: en meet n’ greet mellem 25 erhvervsledere og tech startups samt en showcasing til erhvervsledere.
LøkkeFonden, HøjeTaastrup Kommune og NEXT Erhvervsuddannelser8.700.000Lifeskills linie 10Formålet med projektet er at udvikle en tværgående, understøttende og erhvervsintegreret indsats målrettet forberedelse til og optag på erhvervsuddannelser. Metoden er et nyt linjefagsprogram for udfordrede 10. klasses-elever med hovedfokus på både faglighed og personlige læringselementer samt overgangen til erhvervsuddannelser og erhvervsliv generelt.
DI – Dansk Industri5.300.000Fra filantropi til forretningUdvikle ny viden og metoder, der integrerer SDG’erne i virksomhedernes produktion og værdikæder til gavn for eksporten i dansk erhvervsliv. De deltagende virksomheder vil indgå i konkrete udviklingsforløb med det formål at udvikle nye forretningsmuligheder, skalere disse og nå nye markeder med udgangspunkt i SDG’erne. Projektet komplementeres af et vidensudviklingsben mhp. udbredelse af projektets resultater.
Copenhagen Business School og Center for Ejerledede Virksomheder100.000VL Døgnet 2017: Back to SchoolStøtte til afholdelse af VL Døgnet 2017: En interaktiv vidensdag, der har til formål at sætte fokus på fremtidens udfordringer og muligheder. Sponsoratet går primært til afholdelse af et særarrangement den 31. maj 2017, hvor Industriens Fond sammen med Center for Ejerledede Virksomheder og Copenhagen Business School er værter for et fagligt arrangement med middag for erhvervsledere.
UNDP Nordic Representation Office og Deloitte8.900.000SDG AcceleratorAccelerere den private sektors engagement i SDG-agendaen. De deltagende virksomheder vil indgå i et accelerations- og innovationsforløb mhp. at identificere nye forretningsmuligheder i regi af SDG’erne samt bruge engagementet i SDG-dagsordenen som profilerende element i virksomhedens positionering internt såvel som eksternt.
Plastindustrien, Aalborg Universitet og Aage Vestergaard Larsen A/S2.800.000Genanvendelse af plastaffaldI projektet vil det samfundsmæssige potentiale i Danmark for genanvendelse af plast blive synliggjort, og virksomheder vil blive inspireret til at tænke i genanvendelse (i et kommercielt og innovativt perspektiv) på tværs af hele værdikæden.
AM-Hub Danmark46.000.000AM HubAM Hub skal styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne gennem øget anvendelse af 3D-printteknologien. I indsatsen vil der blive sat fokus på, hvordan nye teknologier påvirker forretningsmodeller og kan være en kilde til innovation, bæredygtig produktion og værdiskabelse for SMV’er i Danmark.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer