Cowi Fonden – uddelinger 2017

Cowi Fonden støtter formål, der relaterer til COWI-koncernens virkeområder og især in­den for videreuddannelse og forskning. I 2017 bevilgede Cowi Fonden donationer for 7 mio. kr. Se listen her.

Cowi Fon­den støt­ter for­mål, der re­la­te­rer til COWI-kon­cer­nens vir­ke­om­rå­der og især in­den for videre­uddannelse og forsk­ning. I 2017 be­vil­ge­de Cowi Fon­den do­na­tio­ner for 7 mio. kr. Se li­sten her.

ModtagerBeløbProjektOmråde
Prækvalicering af tematiske donationer – modtagere ikke angivet375.000Bevillinger til ansøgningsproceduren 5 x 75.000,-Prækvalicering af tematiske donationer
DTU, Institut for Mekanisk Teknologi, Fredrik Haglind273.835Microstructure enhanced plate heat exchangers for thermodynamic cyclesApparatur
AU Ingeniørvidenskab, Kenny Kataoka Sørensen150.000Udstyr til præcisionsmåling af bevægelser i pælefundamenter – ved anvendelse af beroptiske sensorerApparatur
DTU – Management Engineering, Michael Hauschild90.000Advancing Life Cycle Engineering to meet United Nation’s Sustainable Development GoalsKonferencer
AU – Juridisk Institut og KU - Fødevareøkonomisk Institut, Birgitte Egelund Olsen50.000Støtte til europæisk konference i miljøretKonferencer
COWI Major Bridges International, Frank Hedlund230.000Øget forståelse af potentialet for store ulykker ved større brændstofdepoterF&U (forskning og udvikling)
KU - Geovidenskab og Naturforvaltning, Jesper Riis Christiansen321.735Er fremtidens vådere natur en klimaduks eller klimasyndere?F&U (forskning og udvikling)
COWI/GEUS, Sachin Karan475.140Optimering af grundvandsmodel-forudsigelser ved brug af avanceret kalibreringsteknikF&U (forskning og udvikling)
DTU, Mikkel Thorhauge50.000Forskningsophold ved Institute for Choice, University of South Australia: Modelling the impacts of lifestyle variables and space/time constraints on departure time decisionsF&U (forskning og udvikling)
KU – Biologisk Institut, Kaj Sand Jensen239.491Omsætning og udveksling af CO2 i små søerF&U (forskning og udvikling)
DTU Miljø, Institut for Vand og Miljø, Charlotte Scheutz400.000Måling og kvanti cering af klimagasser og ammoniak fra komposteringsanlægF&U (forskning og udvikling)
COWI North America, Ltd., Anne-Marie Langlois400.000Impl. af Bayesk opdatering til levetidsvurdering af betonkonstruktioner – fase 1F&U (forskning og udvikling)
AAU – Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi, Isak Worre Foged100.000Termisk Responsive BygningsmembranerF&U (forskning og udvikling)
COWI A/S - Marine and Foundation Engineering, Jens-Christian Kragh-Poulsen365.000Støtte til den eksperimenterende del af erhvervs-ph.d.-studiet “Styrke i krakeleret beton, forskydninger i bueformede betonelementer"Erhvervs-ph.d.
COWI, DTU og MIT, Raphaël Payet-Burin520.000Støtte til planlægning af investeringer i vandinfrastruktur vha. hydroøkonomiske modellerErhvervs-ph.d.
COWI A/S, DTU BYG og AU Ingeniørvidenskab, Jens-Christian Kragh-Poulsen450.000Styrken i revnet beton - forskydningsopførsel i bueformede elementerErhvervs-ph.d.
COWI A/S og DTU Civil Engineering, Ole Hededal600.000Hvordan sikrer vi, at vores infrastruktur kan stå i 100 år? En geomekanisk tilgang til bæredygtig design af infrastruktur og byggeriErhvervs-ph.d.
COWI AS (Norge), NTNU, DTU og COWI A/S, Tore Kofstad (NOK 2.530.000)1.904.584Waste to ValueTematiske forskningsprojekter

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer