Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond – uddelinger 2018

Dron­ning Mar­gret­he og Prins Hen­riks Fond støt­ter so­ci­a­le, kul­tu­rel­le og vi­den­ska­be­li­ge for­mål. I 2018 ud­del­te fon­den 5,3 mio. kro­ner. Se mod­ta­ger­ne her.

Dron­ning Mar­gret­he og Prins Hen­riks Fond støt­ter so­ci­a­le, kul­tu­rel­le og vi­den­ska­be­li­ge for­mål. I 2018 ud­del­te fon­den 5,3 mio. kro­ner. Se mod­ta­ger­ne her.

ModtagerBeløbProjekt
Selskabet til udgivelse af danske Mindesmærker75.000Bogen "Abildgaard som arkitekt – Former og Farver"
Danmarks-Samfundet25.000Sangbogen "Vej højt, vej stolt. Sange om Dannebrog"
Bogforlaget Frydenlund50.000Bogen "Thomas Kluge. Catalogue Raisonné 1989 - 2019"
Gyldendal20.000Biografi om komedienne, sangerinde og skuespillerinde Liva Weel
Historisk Forening for Graasten By og Egn15.000Bog om Gigthospitalet i Gråsten
Lars Dybdahl50.000Bogen "Axel Salto - på papir"
Maj Vinberg50.000Bogen "Ung og ramt af depression"
Rikke Malmros10.000Bogen ”Bønder og Leding i Valdemartidens Danmark
Kjems Rud20.000Bogen "Kikkede forfædrene stjerner. En bog om arkæoastronomi"
Det Græske Institut i Danmark30.000Afholdelse af den første græske litteraturfestival
Dansk Heraldisk Selskab35.000Udgivelse af konference-"proceedings"
Den Danske Kirke i Australien200.000Renoveringsprojektet "Dansk hjerterum i Australien"
Det Franske Institut i Danmark20.000De Frankofone Landes Ambassadørers Litterære Pris 2019
Kjøbenhavns Guldsmedelaug​​​​​​​75.000"Skt. Loye 2019" – Støtte til Prisuddeling
Aalborg Events50.000Afholdelse af "The Tall Ships Races 2019" i Aalborg
Produktionsselskab Projekt M100.000Dokumentarfilmen "Sønderjyder under et tysk herredømme"
Sønderborg Lokal TV (SLTV)100.000Kulturhistorisk temaserie "Adskilt - Genforenet - Efterladt"
Isabel Brammer85.000Dokumentarfilmen "Grethe Meyer - en pioner for sin tid"
Røde Kors Danmark100.000Projektet "Julevenner"
Foreningen Bryd Tavsheden50.000Afholdelse af 3 temadage om vold
Foreningen Vinterlege for Udviklingshæmmede25.000Afholdelse af vinterlege 2019
Foreningen Cancerramte Børn50.000Støtte til projektet "Netværk og fokus på mental sundhed for cancerramte børn og deres familier"
Statens Museum for Kunst - SMK150.000Udstilling om Sonja Ferlov Mancobas
Forening for Boghaandværk25.000Udstillingen "Nordiske Bogbind" og Årets Bedste Bogarbejde 2019
Børglum Kloster30.000Udstillingen og publikationen "Adelens Ansigt"
Ribe Kunstmuseum100.000Udstillings-og forskningsprojektet "QZ - Queer Zahrtmann - et nyt blik på Kristian Zahrtmanns kunst"
Sorø Kunstmuseum50.000Udstillingen "Preben Hornung: Reflektion, kød og konstruktion"
Randers Kunstmuseum50.000Udstillingen "Kunstnerbrødre – L. A. Ring og H. A. Brendekilde”
Århus Sinfonietta150.000Støtte til ensemblets koncerter i 2019
Hindsgavl Festival50.000Afholdelse af Hindsgavl Festival 2019
Ars Nova Copenhagen75.000Koncerter i forbindelse med Ars Nova Copenhagens 40 års fødselsdag
Christian IV's Vokalensemble15.000Projektet "Dansk møder Dufay" - (fire koncerter)
Holmens Kirke75.000Afholdelse af koncerter ifm. Holmens Kirkes 400-års jubilæum
Den Ny Opera75.000Operaen "Rhinguldet"
Telegrafregimentets Historiske Samlings Venner30.000Projektet "Kom Godt Videre"
Martin Bo Wille Cholewa30.000Undervisning i komposition, teori og instrumentation
Mette-Ida Kirk30.000Internationalt "Dance for Parkinson´s Disease" lærercertifikat
Dansk Danseteater30.000Copenhagen Summer Dance 2018
Jesper Just50.000Ny opsætning af ballet-forestillingen "Interpassivities" i New York
Forlaget Multivers50.000Bogen "Roseromanen"
Selskabet for Dansk Teaterhistorie50.000Bogen "Her gror eventyret - Riddersalen, et teaters biografi"
Det Grønlandske selskab50.000Udgivelse af "Tidsskriftet Grønland"
Nationalt Videnscenter for Demens30.000Bogen "Få det bedste ud af livet med demens"
Gads Forlag50.000Biografi om Kong Christian II
Gyldendal25.000Bogen "Norge - et portræt af naboerne mod nord"
Bogforlaget Frydenlund75.000Bogen "Tuxen: De kongelige malerier / The Court Paintings"
Selskabet for Arkitekturhistorie25.000Udgivelse af Architectura nr. 40: "Formidling af bygningskulturarven"
Dan Tschernia50.000Bogen "Spreck" - en biografi om arkitekten J.O. von Spreckelsen
Henrik Engelbrecht40.000Bogen "H.C. Andersen og operaen"
Morten Fink-Jensen30.000Udgivelse af Københavns Universitets Fundats af 1539
Ole Sønnichsen25.000Bogen "1920 - da Danmark blev helt"
Thorshavnfonden200.000Restaurering af det historiske skib M/S Thorshavn
Gråsten-Adsbøl Menighedsråd200.000Indkøb af musikinstrumenter til Gråsten Slotskirke
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering50.000European Ceramic Context 2018
Koldkrigsmuseum Stevnsfort20.000Genetablering af Frederik IX's monogram på Stevnsforts nedgangsbunker
Nationalmuseet100.000Digitalisering af museets Alaska-samling
Dansk Center for Herregårdsforskning50.000Projektet "Drikkepenge, natpotter og pudrede parykker - Forbrug og hverdagsliv på herregården"
Danske Tjukotka Ekspeditioner25.000Gennemførelse af 6. Dansk Tjukotka Ekspedition
Ungdommens Røde Kors75.000Afholdelse af Leadership Academy 2018
Landsforeningen Børns Voksenvenner50.000Videreudvikling af central database
Engineering World Health ved det Danske Tekniske Universitet100.000Udsendelse af civilingeniørstuderende til ressourcesvage hospitaler i hhv. Nepal og Mongoliet
SOS Børnebyerne200.000Støtte til udsatte familier i Somaliland
Kræftens Bekæmpelse75.000Støtte til Navigatorprojektet
Alzheimerforeningen75.0005 dages højskoleophold for mennesker med en demenssygdom
AIDS-Fondet50.000Støtte til AIDS-Fondets nationale anti-stigma indsats 2018
Foreningen Aarhuskolonien100.000Ferieophold til udsatte børn i Århusområdet
Læger uden Grænser200.000Hjælp til børn og voksne flygtet til Bangladesh fra vold og overgreb i Myanmar
Familier med kræftramte børn50.000Støtte til sociale og rekreative aktiviteter for familier med et kræftramte barn
Idrætshøjskolen i Sønderborg40.000Årlig uddeling af 40.000 kr.
Kalundborg Kunstforening75.000Afholdelse af Lundbye Festivalen
AROS Aarhus Art Museum100.000Udstilling om Agnes Slott-Møller
Vardemuseerne100.000Etablering af et flygtningemuseum i Varde - Forskningsprojekt
FIGURA Ensemble30.000FIGURA Ensemble 25 års jubilæum - efterårskoncerter
Aarhus Symfoniorkester30.000Aarhus Symfoniske Orgelfestival
Fredensborg Slotskirkes Pigekor20.000Efterårskoncertturné til Israel
Det Danske Drengekor40.000Det Danske Drengekors 75-års jubilæum
Mogens Dahl Koncertsal50.000Ti kammerkoncerter
Herlufsholm International Chamber Music Festival25.000Herlufsholm International Chamber Music Festival 2018
Forening "Ny Musik for Strygere"100.000New Music for Strings Festival 2018
Opera Hedeland25.000Nyopsætning af Donizettis opera "Lucia di Lammermoor"
Thy Masterclass60.000Thy Kammermusikfestival 2018
Frederik von Würden Friedal Eriksen30.0001 års studieophold hos klarinetprofessor Yehuda Gilad
Jannik Grage75.0002 års videregående studier i kunstsnedkeri på Capellagården, Skole for kunst og håndværk, Sverige
Grønnegårds Teatret25.000Grønnegårds Teatrets sommerforestilling 2018
Cilia Reebirk20.000Erasmusophold: Studier i lingvistisk og didaktik med fokus på fransk som fremmedsprog
Amalie Sehested Rom20.000Udvekslingsophold på ”La Faculté des Lettres” på Université Paris-Sorbonne. (Fransk filosofi og sociologi)
Emma Birn10.000Fuldførelse af Arkitekt og Landskabsarkitekt rejse på Kandidatgrad. (Fransk arkitektur)
Kristine Mølgaard Saxhaug20.000Studietur til Frankrig (Fransk arkitektur)
Amalie Kaad30.000Studieophold i Paris (Fransk kunst og kultur)
Nikoline Nedergård10.000Specialeskrivning om: ”L´aménagement linguistique et culturel dans une relation professionnelle en coopération commerciale – Den sproglige og kulturelle tilpasning i handelsmæssig sammenhæng”

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…