Ny projektchef i Østifterne

Camilla Dolberg Schmidt tiltræder som projektchef i Østifterne.

Camilla Dolberg Schmidt
 
Østif­ter­ne an­sæt­ter pr. 15. ok­to­ber Ca­mil­la Dol­berg Sch­midt som ny pro­jek­t­chef. Ca­mil­la Dol­berg Sch­midt er 43 år og ud­dan­net cand.polit. og des­u­den som pro­jekt­le­der på DIEU.

Hun har tid­li­ge­re ar­bej­det som pro­jekt­le­der i hhv. Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning og Dan­ske Bank og som pro­jek­t­chef i Mey­er koncernen.

“Jeg er utro­lig tak­nem­lig for at ha­ve få­et mu­lig­he­den for at væ­re med til at dri­ve og støt­te de go­de og vig­ti­ge pro­jek­ter som Østif­ter­ne er med til at gø­re mu­li­ge. Jeg glæ­der mig me­get til at kom­me i gang, og ser frem til sam­ar­bej­det med nye kol­le­ger og kom­men­de sam­ar­bejds­part­ne­re,” si­ger Ca­mil­la Dol­berg Schmidt.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer