PwC’s fondshåndbog lanceres på konference

Den 16. november afholder PwC fondskonference og lancerer i den forbindelse Fondshåndbogen 2018.

Næst­for­mand i be­sty­rel­ser­ne for No­vo Nor­disk Fon­den og Vil­lum Fon­den, Ste­en Ri­is­gaard, er blandt op­lægs­hol­der­ne, når PwC af­hol­der fond­s­kon­fe­ren­ce den 16. november.

Te­ma­et for kon­fe­ren­cen er fon­de­nes rol­le i sam­fun­det an­no 2017 og vil blandt an­det om­hand­le po­ten­ti­el­le po­li­ti­ske til­tag på fondsområdet.

Og­så be­sty­rel­ses­for­mand i Carls­berg­fon­det, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, hol­der op­læg. Han sid­der des­u­den i re­ge­rin­gens ar­bejds­grup­pe om suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Det en­de­li­ge pro­gram for­ven­tes of­fent­lig­gjort ul­ti­mo september.

Du kan læ­se me­re om kon­fe­ren­cen her: pwc​.dk/​d​a​/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​e​r​/​f​o​n​d​s​k​o​n​f​e​r​e​n​c​e​n​-​2​017

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer