Carsten W. Thygesen indtræder i Færchfondens bestyrelse

Næstformand i Realdanias bestyrelse Carsten With Thygesen er udpeget til bestyrelsen i Færchfonden.

Carsten With Thygesen (foto: Cresco Capital Services)
Car­sten With Thy­ge­sen (fo­to: Cresco Ca­pi­tal Services).

Næst­for­mand i Re­al­da­ni­as be­sty­rel­se gen­nem 11 år Car­sten With Thy­ge­sen er ud­pe­get til be­sty­rel­sen i fa­mi­lie­fon­den Færchfonden.

Car­sten With Thy­ge­sen er adm. di­rek­tør i in­ve­ste­rings­sel­ska­bet Cresco Ca­pi­tal A/S og be­sty­rel­ses­for­mand i en ræk­ke virk­som­he­der – bl.a. Lin­den­borg Gods A/S. Han er des­u­den for­mand for in­ve­ste­rings­for­e­nin­gen For­mu­eple­je og med­lem af be­sty­rel­sen i Ka­ren og Karl But­tens­chøns Familiefond.

Car­sten With Thy­ge­sen har en bag­grund som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i He­de­dan­mark A/S, kon­cern­di­rek­tør i den er­hvervs­dri­ven­de fond He­de­sel­ska­bet og af­de­lings­di­rek­tør i Re­al­kre­dit Dan­mark A/S.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer