Annoncespot_img

Det Obelske Familiefond på udkig efter ny fondsdirektør

Michael Bjørn Nellemann fratræder direktørstilling i Det Obelske Familiefond efter aftale med bestyrelsen.

Christen Obel
Be­sty­rel­ses­for­mand Chri­sten Obel va­re­ta­ger di­rek­tør­po­sten i Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond ind­til en ny di­rek­tør er fundet.

Mi­cha­el Bjørn Nel­le­mann er fra­t­rå­dt sin stil­ling, som di­rek­tør for Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond. Det sker ef­ter af­ta­le med fon­dens be­sty­rel­se, op­ly­ser fonden.

”Mi­cha­el Bjørn Nel­le­mann har gen­nem si­ne snart 3 år som di­rek­tør for Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond bl.a. stå­et i spid­sen for en vig­tig om­or­ga­ni­se­ring af fon­dets or­ga­ni­sa­tion. Den­ne om­or­ga­ni­se­ring er nu ti­l­en­de­bragt, hvor­for det er et na­tur­ligt tids­punkt at la­de en ny le­del­se kom­me til. Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond har væ­ret glad for Mi­cha­el Bjørn Nel­le­manns sto­re ar­bej­de gen­nem de se­ne­ste snart 3 år, og fon­det øn­sker Mi­cha­el Bjørn Nel­le­mann held og lyk­ke med frem­ti­dens ud­for­drin­ger,” skri­ver Det Obel­ske Familiefond.

Fon­den har igang­s­at en re­k­rut­te­rings­pro­ces for at fin­de en ny di­rek­tør og for­ven­ter, at stil­lin­gen op­slås i nær fremtid.

Ind­til en ny di­rek­tør er på plads vil den dag­li­ge le­del­se af fon­den bli­ve va­re­ta­get af be­sty­rel­ses­for­mand Chri­sten Obel.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer