Kong Frederik den Syvendes Stiftelse – uddelinger 2018

Kong Frederik den Syvendes Stiftelse støtter børneforsorgsmæssige formål samt drift og vedligehold af tilhørende historiske anlæg. I 2018 uddelte fonden 11,3 mio. kr, hvor 9,1 mio. kr gik til børneforsorgen. Se projekterne her.

Kong Fre­de­rik den Sy­ven­des Stif­tel­se støt­ter bør­ne­forsorgs­mæs­si­ge for­mål samt drift og ved­li­ge­hold af til­hø­ren­de hi­sto­ri­ske an­læg. I 2018 ud­del­te fon­den 11,3 mio. kr, hvor 9,1 mio. kr gik til bør­ne­forsor­gen. Se pro­jek­ter­ne her.

Modtager / formålBeløb
Renovering af bygning til Dannerboliger (samarbejde med Danner)154.063
Renovering af bygning til 'Grevinde boliger' (samarbejde med Danner)7.052.717
Børnehjemmet Danners Børn – tilskud19.232
Unicef-Syrien – tilskud500.000
Forældrefonden – tilskud400.000
Danner – tilskud500.000
Aflastningshjemmet Granbohus – tilskud50.000
Danners Børn – tilskud – cykler30.000
Forælder Fonden – tilskud til indretning af Dannerboliger73.364
Interne tilskud vedr. børneforsorgsmæssige formål381.219
Vedligeholdelse af slot og drift af museum1.300.414
Vedligeholdelse af park, mindelund, kirkegård mv. 859.922