Kong Frederik den Syvendes Stiftelse – uddelinger 2018

Kong Frederik den Syvendes Stiftelse støtter børneforsorgsmæssige formål samt drift og vedligehold af tilhørende historiske anlæg. I 2018 uddelte fonden 11,3 mio. kr, hvor 9,1 mio. kr gik til børneforsorgen. Se projekterne her.

Kong Fre­de­rik den Sy­ven­des Stif­tel­se støt­ter bør­ne­forsorgs­mæs­si­ge for­mål samt drift og ved­li­ge­hold af til­hø­ren­de hi­sto­ri­ske an­læg. I 2018 ud­del­te fon­den 11,3 mio. kr, hvor 9,1 mio. kr gik til bør­ne­forsor­gen. Se pro­jek­ter­ne her.

Modtager / formålBeløb
Renovering af bygning til Dannerboliger (samarbejde med Danner)154.063
Renovering af bygning til 'Grevinde boliger' (samarbejde med Danner)7.052.717
Børnehjemmet Danners Børn – tilskud19.232
Unicef-Syrien – tilskud500.000
Forældrefonden – tilskud400.000
Danner – tilskud500.000
Aflastningshjemmet Granbohus – tilskud50.000
Danners Børn – tilskud – cykler30.000
Forælder Fonden – tilskud til indretning af Dannerboliger73.364
Interne tilskud vedr. børneforsorgsmæssige formål381.219
Vedligeholdelse af slot og drift af museum1.300.414
Vedligeholdelse af park, mindelund, kirkegård mv. 859.922

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer