Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond - uddelinger 2018

Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond uddeler til kulturelle, sociale og ideale formål inden for dets geografiske område, med særlig opmærksomhed på maritime formål. Fonden uddelte i 2018 knap 700.000 kroner. Se modtagerne her.

Syd­fy­en­ske Damp­skibs­sel­skabs Fond ud­de­ler til kul­tu­rel­le, so­ci­a­le og ide­a­le for­mål in­den for dets geo­gra­fi­ske om­rå­de, med sær­lig op­mærk­som­hed på ma­ri­ti­me for­mål. Fon­den ud­del­te i 2018 knap 700.000 kro­ner. Se mod­ta­ger­ne her.

ModtagerBeløbFormål
Bagenkop Sømandsforening10.000Til en traditionsrig begivenhed, som foregår hvert 7. år, hvor kirkeskibene i Bagenkop og Magleby kirker tages ned til kølhaling.
Hovborglejren10.000Hovborglejren er en sommerlejr for fysisk og psykisk udviklingshæmmede personer. Lejren finansieres via bidrag fra fonde, samt egenbetaling fra deltagerne
Langelands Hjertestarterforening32.425Til nyt undervisningsudstyr i form af nye førstehjælpsbøger, træningshjertestartere mv.
Rudkøbing Sejlklub25.000Indkøb af en Fevajolle. Fevajollen skal bruges af juniorafdelingen i sejlklubben
Musikværkstedet25.000Til indkøb af en lukket trailer, til musikværkstedets instrumenter. De tager rundt for at spille på plejehjem, frivilligcentret i Rudkøbing, musiktræf på Fyn, mfl.
Langelands Biavlerforening10.000Foreningen har etableret en besøgs-bigård, hvorfra der vil blive formidlet viden om biernes liv. De søger om støtte til indkøb af en touchskærm
Havnehuset Bandholm50.000Udskiftning af flydebro til havnens slæbested. Havnen benyttes af Bandholm Sejlklub Bandholm Roklub og Knuthenborg Bådelaug
Nakskov Skibsværfts Roklub25.000Til indkøb af en speedbåd som skal bruges som følgebåd til træninger med især ungdom
Lollands Bueskytte Klub5.000Et tilskud til indkøb af et telt/pavillon, som kan give ly for deres skytter og udstyr gennem lange stævnedage
Nakskov Roklub15.000Tilskud til indkøb af en trailer til transport af kajakker
Nakskovs Sejlklub15.000Til indkøb af 6 optimistjoller til deres genopståede ungdomsafdeling
Thurøbund Spejdercenter35.000Til indkøb af en RIB gummibåd og trailer for at opretholde sø-sikkerheden
Svendborg Roklub50.000Der er et øget aktivitetsniveau i klubben og de har behov for at købe en ekstra 4-åres inrigger robåd
Thurø Sejlklub handicapafd.5.000Der er stigende aktivitet i afdelingen, og for at kunne optage yderligere medlemmer har man brug for en Olsen Tvin båd mere. Den er indkøbt, men der mangler ny mast, rig og sejl
Ærøskøbing Marineforening20.000Støtte til opførelse af et nyt skur på foreningens grund.
Marstal Sejlklub25.000Klubben har en ungdomsafdeling bestående af 30, som primært går på HF-søfart. De søger midler til at færdiggøre deres lokaler, så de bliver anvendelige og hyggelige
Ladby Skibslaug10.000Midler til udrustning af skibet, så det sikres at sejladsen er sikker og tryg, og derudover at styrke fællesskabet i Ladby Skibslaug
Træskibsforeningen Faaborg20.000Midler til at få syet en ny fok og storsejl. De gamle er slidte og nødreparerede flere steder.
Fulton Fonden150.000På 20 år gammelt Buck-generatoranlæg søges midler til stempeltræk og renovering samt udskiftning af udstødningssystem til nyt
Fanø Sejlklub40.000For at optimere sejlklubbens tilbud af sejljoller til de største juniorer, ønsker klubben at anskaffe en Wayfarer-jolle
Destination Sønderjylland25.000Til afvikling af Årets Vildtret. Arrangementet sætter også fokus på madspild ved at udnytte vildtet generelt, men derudover også fra mindre attraktive dele af vildtet
Esbjergs Internationale Sømandscenter5.000Til bevarelse og fortsættelse af driften af Sømandscentret.
Fredericia Marineforening15.000Midler til indkøb af en brugt pavillon, da de er opsagt i deres nuværende lokaler.
Fugleværnsfonden25.000Midler til at anlægge en lille legeplads til børn ved Bøjden Færgehavn. Legepladsen skal være en del af det samlede projekt med titlen "Fuglene ved Færgen."
Bente Arnsted50.000Sydfyenske-Prisen 2018

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer