Annoncespot_img

Ny afdelingschef i Fonden Mødrehjælpen

Flemming Schultz er tiltrådt som ny afdelingschef i Fonden Mødrehjælpen.

Flemming Schultz
Flem­m­ing Schultz, af­de­lings­chef for Po­li­tik og Kom­mu­ni­ka­tion i Mødrehjælpen

Mødre­hjæl­pen har pr. 1. de­cem­ber an­sat Flem­m­ing Schultz som ny af­de­lings­chef for Po­li­tik og Kom­mu­ni­ka­tion.

Flem­m­ing Schultz kom­mer fra en stil­ling som kom­mu­ni­ka­tions­chef hos Pro­fes­sions­højsko­len Me­tro­pol og har tid­li­ge­re væ­ret kom­mu­ni­ka­tions­chef i Børnerådet.

Som chef for Po­li­tik og Kom­mu­ni­ka­tion får Flem­m­ing Schultz an­svar for Mødre­hjæl­pens ek­ster­ne kom­mu­ni­ka­tion og for­ta­ler­ar­bej­de for sår­ba­re og ud­sat­te bør­ne­fa­mi­li­er. Af­de­lin­gen vare­tager des­u­den Mødre­hjæl­pens ana­ly­se- og dokumentationsindsats.

”Jeg glæ­der mig til sam­ar­bej­det med en mas­se nye, dyg­ti­ge kol­le­ger i en or­ga­ni­sa­tion, jeg i åre­vis har be­un­dret for dens en­ga­ge­ment og vil­je til at ska­be for­an­dring,” si­ger Flem­m­ing Schultz.

Fon­den Mødre­hjæl­pens for­mål er at rå­d­gi­ve og hjæl­pe bør­ne­fa­mi­li­er og gravi­de. I 2016 imøde­kom Mødre­hjæl­pen i alt 16.506 hen­ven­del­ser om rå­d­giv­ning og støt­te fra bru­ge­re i en sår­bar situation.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer