Bikubenfonden vil godkende ændringer og aflysninger af corona-påvirkede aktiviteter

Bikubenfonden vil give grønt lys, hvis bevillingsmodtagere på billed- og scenekunstområdet er nødt til at ændre eller aflyse aktiviteter på grund af manglende publikum.

Bikubenfonden (foto: Søren Meisner)
Fo­to: Sø­ren Meisner

Li­ge­som Au­gusti­nus Fon­den mel­der Bi­ku­ben­fon­den nu ud, at den vil hjæl­pe de be­vil­lings­mod­ta­ge­re, hvis ak­ti­vi­te­ter på­vir­kes af coronavirus.

“Tids­pla­ner vil bli­ve æn­dret og ak­ti­vi­te­ter vil bli­ve af­lyst i de næst­kom­men­de må­ne­der på grund af mang­len­de pu­bli­kum. Dis­se æn­drin­ger kom­mer vi til at god­ken­de,” skri­ver Bi­ku­ben­fon­den i en pressemeddelelse.

Fon­den be­der be­vil­lings­mod­ta­ge­re om at ori­en­te­re om even­tu­el­le æn­drin­ger via fon­dens an­søg­nings­por­tal.

Be­rør­te be­vil­lings­mod­ta­ge­re kan ven­te med at ori­en­te­re Bi­ku­ben­fon­den, ind­til de ken­der om­fan­get af æn­drin­ger­ne. Yder­li­ge­re spørgs­mål kan stil­les på e-mail til kunst@​bikubenfonden.​dk.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer