Bikubenfonden vil godkende ændringer og aflysninger af corona-påvirkede aktiviteter

Bi­ku­ben­fon­den vil gi­ve grønt lys, hvis be­vil­lings­mod­ta­ge­re på bil­led- og sce­ne­kun­st­om­rå­det er nødt til at æn­dre el­ler af­ly­se ak­ti­vi­te­ter på grund af mang­len­de publikum.

Bikubenfonden (foto: Søren Meisner)
Fo­to: Sø­ren Meisner

Li­ge­som Au­gusti­nus Fon­den mel­der Bi­ku­ben­fon­den nu ud, at den vil hjæl­pe de be­vil­lings­mod­ta­ge­re, hvis ak­ti­vi­te­ter på­vir­kes af coronavirus.

“Tids­pla­ner vil bli­ve æn­dret og ak­ti­vi­te­ter vil bli­ve af­lyst i de næst­kom­men­de må­ne­der på grund af mang­len­de pu­bli­kum. Dis­se æn­drin­ger kom­mer vi til at god­ken­de,” skri­ver Bi­ku­ben­fon­den i en pressemeddelelse.

Fon­den be­der be­vil­lings­mod­ta­ge­re om at ori­en­te­re om even­tu­el­le æn­drin­ger via fon­dens an­søg­nings­por­tal.

Be­rør­te be­vil­lings­mod­ta­ge­re kan ven­te med at ori­en­te­re Bi­ku­ben­fon­den, ind­til de ken­der om­fan­get af æn­drin­ger­ne. Yder­li­ge­re spørgs­mål kan stil­les på e-mail til [email protected]​bikubenfonden.​dk.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer