Annoncespot_img

Nordea-fonden ansætter finansdirektør

Den 1. første marts tiltræder Lars Ingemann Nielsen stillingen som finans- og vice­di­rek­tør i Nordea-fonden.

Lars Ingemann Nielsen
 
Nor­dea-fon­den har pr. 1 marts 2019 an­sat cand.scient.oecon. Lars In­ge­mann Ni­el­sen i en ny­op­ret­tet stil­ling som fi­nans- og vi­ce­di­rek­tør. Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Lars In­ge­mann Ni­el­sen kom­mer fra en stil­ling som fi­nans­di­rek­tør i Pæ­da­go­ger­nes Pen­sion, PBU.

“Lars In­ge­mann Ni­el­sen har en man­ge­årig er­fa­ring og fag­lig­hed in­den for øko­no­mi, in­ve­ste­ring og fi­nans, som i fon­den skal bi­dra­ge til at sik­re et fort­sat godt af­kast til go­de liv. En af Lars’ før­ste op­ga­ver bli­ver at vi­de­re­ud­vik­le fon­dens in­ve­ste­rings­stra­te­gi,” si­ger di­rek­tør i Nor­dea-fon­den, Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Nor­dea-fon­den ud­de­ler år­ligt ca. 500 mio. kr. til pro­jek­ter, som frem­mer go­de liv in­den for sund­hed, mo­tion, na­tur og kultur.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer