Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond – uddelinger 2017

Kron­prins Fre­de­riks og Kron­prin­ses­se Marys Fond støt­ter hu­ma­ni­tæ­re, so­ci­a­le, kul­tu­rel­le, vi­den­ska­be­li­ge, idræts­li­ge, uddan­nel­ses­mæs­sige, al­men­nyt­ti­ge og almen­vel­gørende for­mål. I 2017 ud­del­te fon­den for 1.556.500 kr. Se li­sten her.

Kron­prins Fre­de­riks og Kron­prin­ses­se Marys Fond støt­ter hu­ma­ni­tæ­re, so­ci­a­le, kul­tu­rel­le, vi­den­ska­be­li­ge, idræts­li­ge, ud­dan­nel­ses­mæs­si­ge, al­men­nyt­ti­ge og al­men­vel­gø­ren­de for­mål. I 2017 ud­del­te fon­den for 1.556.500 kr. Se li­sten her:

ModtagerProjektBeløb
Lisa Bay og Karen Birkegaard​​​​​​​Produktion af ”Radionauterne” – landsdækkende videnskabsformidling til børn i alderen 6-12 år via podcast.30.000
Musikuddannelsespraktik for Unge Musiktalenter i Grønland (MUMG)​​​​​​​Musikuddannelsespraktik for unge musiktalenter i Grønland (MUMG) 2017 i Danmark.40.000
Niels Bohr Institutet, KU​​​​​​​Udgivelse af billedbog om Niels Bohr Instituttet.50.000
Lindhardt og Ringhof Forlag A/S​​​​​​​Udgivelse af bogen ”Kortlægningen af Danmark”50.000
Dansk FolkehjælpProjekt ”Mønsterbryder” – etablering af netværk af virksomheder og/eller foreninger, hvori der kan oprettes fritidsjob til 15-17 årige folkeskoleelever med ressourcesvag familiebaggrund.50.000
Naturrum Sdr. Omme – Den selvejende institution​​​​​​​Opførelse af ”Naturrum Sdr. Omme” – en base for natur- og friluftsaktiviteter.75.000
Stevnsgade BasketballProjekt ”Flere Nørrebro piger skal dyrke idræt”.76.500
Kofoeds SkoleEtableringen af et mosteri på Kofoeds Skole på Amager.100.000
Ánorâk Film I/S​​​​​​​Produktion af det grønlandske bidrag til filmantologien ” THE NORDIC TRIPS”100.000
Engineering World Health og Access Health CareProjekt ”Sundhed og Biomedicinsk Teknologi i Nepal”100.000
Engineering World Health AalborgUdsendelse af ingeniørstuderende til Tanzania for at udføre humanitært arbejde.100.000
Fonden Hodja fra DanmarkRealisering af projekt ”Teater for asylbørn”.150.000
Børns VilkårUdvikling af selvhjælpsværktøjer i BørneTelefonens digitale brevkasse.160.000
SIND, Landsforeningen for psykisk sundhedOpkvalificering af det frivillige arbejde i SIND225.000

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer