Rokade i Den Danske Maritime Fond

To nye bestyrelsesmedlemmer er indtrådt i bestyrelsen for Den Danske Maritime Fond.

Martin Fruergaard og Carsten Jensen
Mar­tin Fru­er­gaard og Car­sten Jen­sen er pr. 1. ja­nu­ar ind­t­rå­dt i Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fonds bestyrelse.

Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond har pr. 1. ja­nu­ar skif­tet ud i fon­dens bestyrelse.

Mar­tin Fru­er­gaard, CEO for Ul­tra­gas ApS, er ind­t­rå­dt i be­sty­rel­sen. Han er ud­pe­get af Dan­ske Re­de­ri­er og af­lø­ser Mi­ka­el Skov, CEO for Haf­nia Tankers.

Og­så Car­sten Jen­sen, CEO for Mols­linj­en, er nyt med­lem af be­sty­rel­sen. Han er ud­pe­get af Fær­ge­re­de­ri­er­ne og af­lø­ser Jens Bu­chha­ve, CEO for Terntank.

Be­sty­rel­sen be­står her­ef­ter af Tom­my Thom­sen (for­mand), Jen­ny N. Braat (næst­for­mand), Knud Degn Kar­sten­sen, An­dreas Nord­s­eth, Mar­tin Fru­er­gaard og Car­sten Jensen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer