Karen Elise Jensens Fond – uddelinger 2017-18

Karen Elise Jensens Fond støtter hvert år 3-7 større forskningsprojekter inden for et af fondens tre hovedfokusområder. I uddelingsåret 2017/2018 har fonden uddelt 24 mio. kr. til ni forskningsprojekter indenfor nyresygdomme. Se hvilke projekter, der fik støtte her.

Ka­ren Eli­se Jen­sens Fond støt­ter hvert år 3-7 stør­re forsk­nings­pro­jek­ter in­den for et af fon­dens tre ho­ved­fo­ku­s­om­rå­der. I ud­de­ling­s­år­et 2017/2018 har fon­den ud­delt 24 mio. kr. til ni forsk­nings­pro­jek­ter in­den­for ny­re­syg­dom­me. Se hvil­ke pro­jek­ter, der fik støt­te her.

ModtagerBeløbProjekt
Peter Marckmann, Overlæge, klinisk lektor, dr.med., Sjællands Universitetshospital, Roskilde, Medicinsk Afd.3.000.000Vitamin K og nyresygdom.
Niels Henrik Hjøllund, Professor, MD, ph.d., Enheden for Patientrapporterede Oplysninger, (Vest-Kronik/AmbuFlex), Hospitalsenheden Vest1.500.000Follow-up based on Tele Patient-reported Outcomes (TelePRO) measures in patients with chronic kidney disease – the PRO-KID study: A randomised controlled trial.
Henrik Birn, Professor, dr.med. , Institut for Biomedicin, Health, Aarhus Universitet3.000.000Renal complement activation – a novel target in the treatment of chronic kidney diseases and hypertension. (ReComiToCKD).
Christoffer Laustsen, MSc, Associate professor, ph.d., Aarhus Universitet, Health3.000.000Poly cystic kidney disease - imaging the genomic derangements with ultra-sensitive metabolic MRI.
Bente Jespersen, Overlæge, professor, dr. med., Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital3.000.000Early identification of increased risk of infection and cancer for individualised immunosuppression - Epstein-Barr virus infection monitoring in renal transplant recipients.
Mette Nørgaard, Overlæge, ph.d., Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.1.500.000Pyelonefritis og risiko for akut og kronisk nyrepåvirkning.
Niels Henrik Buus, Overlæge, lektor dr.med. ph.d., Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital, Skejby3.000.000Centralt blodtryk og kronisk nyresygdom.
Lone Sunde, Overlæge, professor, dr. med., ph.d., Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.3.000.000Identification and characterization of new pathways for the diagnosis and treatment of cystic kidney diseases.
Rikke Nørregaard, ph.d., Associate Professor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital, Skejby3.000.000Fibrose hos børn med misdannelser i urinvejene: Et klinisk-translationelt studie af tidlig fibroseudvikling – identifikation af nye biomarkører og mulig behandling

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer