Det Obelske Familiefond – uddelinger 2017

I 2017 uddelte Det Obelske Familiefond ca. 112 mio. kr. til 140 projekter indenfor hovedområderne forskning, kunst, sociale formål og Nordjylland. Se listen over modtagerne her.

I 2017 ud­del­te Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond ca. 112 mio. kr. til 140 pro­jek­ter in­den­for ho­ved­om­rå­der­ne forsk­ning, kunst, so­ci­a­le for­mål og Nord­jyl­land. Se li­sten over mod­ta­ger­ne her.

ModtagerBeløbProjekt
AAU Racing25.000AAU Racing
Aalborg Teater125.000Aalborg Teater sæson 2017/2018
Aalborg Kammermusikforening25.000Aalborg Kammermusikforening sæson 2017-2018
Aarhus Billedkunstcenter200.000AaBKC International
FrivilligAalborg, en del af dansk Flygtningehjælp45.000Økologiske køkkenhaver til flygtninge på Egholm
Aalborg Pride30.000Wear your pride
Aalborg Kommune, Center for Tværfaglig Forebyggels1.280.000Videreudvikling af Ungecenter Skuret i Løvvangsområdet i Nørresundby, for unge over 18 år
The Animation Workshop50.000Viborg Animations Festival - VAF 2017
Vendsyssel Festival50.000Vendsyssel Festival 2017
Utzon Center1.750.000Utzons Verden - Galleriet digital og interaktiv formidling
Herman Grafe /Universitarium AAU100.000Universitarium, Din Krop - Helt ind til Benet
Råt og Godt1.080.000Unge i uddannelse og job
Børnehjælpsdagen20.000Undervisning af plejeforældre i rammen Natur til et godt liv
Ribe Kunstmuseum271.000Under Plov. Ligger Land. Under Himmel
Klassiske Dage - Holstebro International Music Festival300.000Udvikling af Klassiske Dage 2017-2019
Michael R. Rasmussen, Institut for Byggeri og Anlæg698.220Udstyr til varsling af ekstremt vejr
Overgaden - Institut for Samtidskunst2.400.000Udstillingsprogram Overgaden 2018-2020
Kirkens Korshærs Børne- og Familiearbejde i Aalborg50.000Uddeling af julehjælp samt afholdelse af juletræsfest for socialt udsatte børnefamilier i Nordjylland
FISKEN50.000Uddannelse i Robusthed for værestedet FISKENS drenge i aldersgruppen 13-19år
TUBA Danmark2.500.000TUBA: Forskning i effekt
Trans-figuration45.000Trans-figuration
Tivoli-Garden3.000.000Tivoli-Garden 2017-19
Ulrik Krapper / Station Next1.650.000TheNextFilm 2018-2022
Felix Moseholm15.000The Juilliard School, New York
Isak Worre Foged - AAU1.332.585Termisk Adaptiv Arkitektur
Sex & Samfund4.000.000Sundhedsrettigheder for LGBT+ personer i Østafrika Fra udvikling af model til udbredelse i nye interventionsområder
Aalborg Kommune700.000Sund Fritid for Alle
Musikanmelderringen60.000Støtte til uddeling af Musikanmelderringens kunstnerpriser
Aalborg Kongres & Kultur Center86.000Støtte til kultur i AKKC
Danmark-Amerika Fondet50.000Støtte til Danmark-Amerika Fondets arbejde
Misbrugsportalen980.000Styrket indsats for misbrugsramte familier
UCN University College Nordjylland500.000Studie- eller praktikophold i udlandet for studerende
Foreningen San Cataldos Venner750.000Stipendieophold til kunstnere og forskere på arbejdsrefugiet San Cataldo
SPOR festival300.000SPOR New Music School
Rikke Tambo Andersen / Bullitt Film ApS50.000SORGENS VÆSEN. Et kunstprojekt for film og musik som sætter sorgarbejde på dagsordnen.
Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet3.106.000SOEC co-elektrolyse
Japanordic - Mika Yasuoka ApS40.000Skyggen - af Aya Yoshida
Dronninglund Kunstcenter50.000SKULPTURBIENNALE 2018 I DRONNINGLUND - Dronninglundd Kunstcenter - Dansk Billedhuggersamfund
Thomas Albæk Jakobsen/Jazzformidling.dk25.000Shifting Identity - Lyden af Nordjylland
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade2.500.000Selvværd til børn og unge og aflastning til familier
Frontløberne50.000Samlingspunkt for unge kreative iværksættere i Aarhus
Nordic Performance Art50.000ROV (Ritualer over Vollsmose)
Kunsten Museum of Modern Art Aalborg5.000.000Restaurering af Kunstens ovenlys
Kino Nibe50.000Renovering af Kino Nibe
LGBT Danmark4.000.000Realising Rights: Accelerating change towards LGBT equality across East Africa.
Aalborg Universitet2.000.000Pulje til AAU til kongresdeltagelse i udlandet og afholdelse af internationale kongresser i 2018.
Aalborg Universitet4.000.000Pulje til AAU til anskaffelse af forskningsinfrastruktur (< 0,5 mio. Forudsætter medfinansiering fra AAU på 50 %)
Cystisk Fibrose Foreningen300.000Psykologtilbud for børn og voksne med cystisk fibrose og deres pårørende
Foreningen Skyggeboern1.073.000Projekt Skyggebørn
Støtteforeningen til feriedrenge ved Bornholms Værn20.000Projekt Feriedrenge 2017
Aalborg Universitetshospital5.571.624Professorat - Trombose og Lægemiddelforskning, Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet.
PRO Kammermusik CD50.000Poul Rovsing Olsen kammermusik
Frederikshavn Kommune50.000Poesiparken
Musik & Ungdom25.000Orkesterfestivalen 2018
Musik & Ungdom25.000Orkesterfestivalen 2017
Foreningen Ordkraft300.000Ordkraft Festival 2018-2020
KulturNat Nibe10.000Opera og Klassisk ensemble i forbindelse ned KulturNat Nibe 2017.
Opera i Rebild30.000Opera i Rebild
Kunsthal Aarhus1.500.000Når cirkus kommer til byen
Sakari Kauppinen, Klinisk Institut, AAU3.000.000Nye RNA-baserede behandlingsmuligheder mod
Museet for Samtidskunst1.500.000Nye muligheder for ung kunst gennem udstillinger, distribution og samarbejder
Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Ins4.283.000Ny udsathed. Mod tidssvarende forklaringer på den stigende udsathed blandt unge og indsatser der fremmer livsduelighed.
Rolf Werner Christensen10.000Nordjyske Amatørsymfoniorkesterstævne 2018
Ungdommens røde kors15.000Nordjyllandslejren - ferielejr for nordjyske børn 2017
Filmforeningen Laterna Nordica25.000Nordisk Filmfestival i Frederikshavn 2017
Musik & Ungdom30.000Musikskoledage i Tivoli 2018
Figura Ensemble25.000Musikprojekt med elever på specialskolerne Kirkebæk samt Karlsvognen
Forlaget Carlsen50.000Musikprojekt ABC-bog af Knud Romer Jørgensen, illustreret af John Kørner og musik af Bent Sørensen
MusikBeRiget3.000.000MusikBeRiget: Støtte til øget mestring og livskvalitet blandt alvorligt syge børn, unge og deres familier
Center for Dansk Jazzhistorie32.462Musik, film og jamsessions på Jazzcentret
Svend Birkelund1.813.000Molekylær analyse af multiresistente bakterier ved blodforgiftning - indsats for at reducerer bakteriers multiresistens
Dansk Flygtningehjælp25.000MindSpring på Folkemødet 2017
Den levende Middelalder15.000Middelalderdage på Vitskøl Kloster 2017
M100200.000M100 - et nyt udstillingssted for samtidskunst i Odense C
Egebakken - Skole for børn autisme5.000Lejrskole 2017
Børn i Afrika153.000Lejre for fattige børn i Uganda
European Film College170.000Legater til elever på Den Europæiske Filmhøjskole
Aalborg Universitet150.000Legat til korte grupperejser til udlandet
Klitgården Refugium50.000Kunstnerophold på Klitgården
Kunsthal Charlottenborg4.500.000Kunsthallen for den næste generation
IF Svenstrup-Godthåb Idrætsforening375.000Kunstgræsbaneanlæg, Svenstrup-Godthåb
Kunsten Museum of Modern Art Aalborg38.000Kunsten Business 2017
S/I Kulturmødet Mors250.000Kulturmødet Mors Samtale og Oplevelse
Trine Schultz. Den socialretlige Forskningsgruppe.2.969.724Kommunal retsanvendelse på området for udsatte børn og unge.
Gl. Holtegaard200.000Kolonihistorier - magt og afmagt
Kunsthal NORD50.000KN1-15 (De Femten Kunsthaller) 18. 27. august 2017
GoBoat50.000Klassiske Beats & Bølger
KLANG-Copenhagen Avantgarde Music Festival50.000KLANG-Copenhagen Avantgarde Music Festival 2018
Dorf gl. Skole Ragnhild Kjølberg10.000Kammermusik sæson 2017
Frelsens Hær50.000Julehjælp i Aalborg Kommune
Børnenes Kontor Aalborg50.000Julehjælp 2017
Dansk Kulturinstitut i Bruxelles80.000John Kørner: The run of command
Aalborg Handelsskole200.000Internationaliseringstiltage for EUD-elever på Aalborg Handelsskole
Hvide Sande Masterclass20.000Hvide Sande Masterclass 2017
Hobro Musikforening10.000Hobro Musikforenings jubilæumssæson 2017/18
Hindsgavl Festival ApS40.000Hindsgavl Festival 2017
Vestbjerg Skole - Kontaktklasserne25.000Handicappede unge søger fællesoplevelser
Vestbjerg Skole25.000Handicappede unge søger fællesoplevelser
Steen Stig Lommer/Grønnegårds Teatret35.000Grønnegårds Teatrets aktiviteter 2017
Goldschmidts Musikakademi3.300.000Goldschmidts Musikakademi
Foreningen GENKLANGE200.000GENKLANGE i 2017 û klassisk musik for børn i boligsociale områder
Thomas Larsen Aalborg Universitetshospital Obstetr1.000.000Fødselskomplikationer blandt gravide med alkoholrelateret sygdom og sygeligheden blandt deres børn
Fonden Mødrehjælpen4.500.000Fællesskaber der styrker
Socialt Udviklingscenter SUS2.500.000Fædre på forkant - fædregrupper for fædre i sårbare småbørnsfamilier
Michael Dabelsteen / Frederiksværk Musikfestival30.000Frederiksværk Musikfestival 2017
Forælder Fonden100.000Forælder Fondens sociale arbejde
PBB Home Care Center20.000Forbedring af humanitære og sociale forhold for forældreløse børn på børnehjem i Kenya.
Fanø Sommerkoncerter25.000Fanø Sommerkoncerter 2017
MusikBeRiget400.000Etårig fortsættelse af MusikBeriget
Nordjysk Center for Kultur og Sundhed, Aalborg Uni300.000Etablering af Nordjysk Center for Kultur og Sundhed
Lan Team Nord50.000Esports festival - Geeks Gone Wild
Skulpturi.dk25.000ENGROS - Skulptur-udstilling på Grønttorvet i Valby
Elvermose Koncerter20.000Elvermose Klassiske Koncerter
EASV Esbjerg20.000Elektroteknisk Studietur for Installatør & Drift Tweknolog uddannelserne.
Filmmagasinet Ekko1.800.000Ekko Shortlist
Rundetaarn50.000Efterfest- Dansk Smykkekunst i 65 år
Oluf Schiøtz50.000Effekt af højdosis antioxidantbehandling til CF patienter
Anna Sakham Jalving / AUT - Aarhus Unge Tonekunstn20.000DUO - nyskrevet musik for violin i samspil med et andet akustisk eller elektronisk instrument.
Super16600.000Den uafhængige filmuddannelse Super16
Den Danske Strygerkonkurrence 201825.000Den Danske Strygerkonkurrence 2018
175535.000DEEP IMPACT. Post-Fukushima Art From Japan
Hanska Projekt35.000Dansk-fransk musikfestival: kreativ koncert Jouer l espace
Aalborg Universitet5.466.823Danmark i balance - regional dynamik og ulighed.
Lifelong Learning150.000Danish-Chinese Film TalentCamp
Solomon R. Guggenheim Museum200.000Danh Vo {Working Title}
kunsten.nu Publishing600.000Cph Art Week / Art Weekend Aarhus 2017-18
Code Art Fair200.000Code Art Fair Film, Talks & Performance Program 2017
Cigarmagernes klub20.000Cigarmagernes klub
UNICEF4.000.000Child protection and prevention of separation, violence and recruitment of extremely vulnerable children in South Sudan
CAMP750.000CAMP: Kunstcentret for brobygning mellem nye og gamle medborgere
LGBT Asylum1.400.000Bæredygtigt netværk for psykisk sårbare LGBT-flygtninge - Bæredygtig organisationsudvikling af LGBT Asylum
Horsens Kunstmuseum50.000Bjørn Nørgaard - Tan Ping - en dialogudstilling
Marlene Briciet Lauritsen, Forskningsenhed for Bør2.500.000Bedre Børne- & Ungdomspsykiatri: Systematisk undersøgelse for psykiatriske lidelser hos børn og unge
Athelas Sinfonietta300.000Athelas Sinfonietta 2017-19
Aalborg Teater36.000Asylansøgeres deltagelse i 'Aftenlandet'
Aalborg Universitet625.000Analyseudstyr til detektion af hormonforstyrrende stoffer, medicinrester og pesticider i drikkevand og spildevand
Hesselholdt & Mejlvang35.000A Radically Better Tomorrow
Sommerkoncerter på Langeland40.00040 års jubilæumskoncerter
Cisternerne, Frederiksbergmuseerne1.000.0003-årig støtte til Cisternerne, Frederiksbergmuseerne
Kinorevuens Venner300.000100-personers-Salen i Skørping

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer