Annoncespot_img

Nyt bestyrelsesmedlem i Villum Fonden

Den tidligere CEO i Velux A/S, Jørgen Tang-Jensen, træder ind i Villum Fondens be­sty­rel­se.

Jørgen Tang-Jensen
Jør­gen Tang-Jensen

Jør­gen Tang-Jen­sen af­lø­ser den tid­li­ge­re kon­cern­di­rek­tør i Ve­lux, Bjar­ne G. Thom­sen, som ud­træ­der ef­ter 10 år i fon­dens be­sty­rel­se i hen­hold til fun­dat­sens regler.

Jør­gen Tang-Jen­sen har fra 1981-2017 væ­ret an­sat i VKR Hol­ding-fir­ma­grup­pen. Blandt an­det var han fra 2011-2017 CEO i Ve­lux A/S. Ef­ter­føl­gen­de trå­d­te han ind i be­sty­rel­sen i VKR Hol­ding A/S i for­å­ret 2018.

For­u­den be­sty­rel­ses­po­sten i VKR Hol­ding og nu Vil­lum Fon­den er Jør­gen Tang-Jen­sen i be­sty­rel­sen hos bl.a. Co­l­o­p­last A/S, Ro­ck­wool A/S, Maj In­vest Hol­ding A/S samt Dan­marks Grøn­ne In­ve­ste­rings­fond, hvor han er formand.

Be­sty­rel­ses­for­mand i Vil­lum Fon­den, Jens Kann-Ras­mus­sen glæ­der sig til at kun­ne dra­ge nyt­te af Jør­gen Tang-Jen­sens kend­skab til kon­cer­nens in­dre linjer:

“Ef­ter 10 år, hvor Bjar­ne har ydet en me­get mar­kant ind­sats på de fle­ste af fon­dens ar­bejds­om­rå­der, er det på ti­de at si­ge tak til Bjar­ne for hans sto­re ar­bej­de i be­sty­rel­sen. Sam­ti­dig by­der vi Jør­gen vel­kom­men, og vi glæ­der os til at få glæ­de af hans bre­de er­fa­ring og for­stå­el­se for fir­ma­ets hi­sto­rie og vær­di­er i fon­dens vi­de­re arbejde”.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer